SALVANTOR: - Libros para Kindle - Buscar libros:

Pri maljunuloj, la ajhoj kiuj pasas... (Serio Oriento-Okcidento, roman-traduko al Esperanto) (Basque Edition)Autor: Louis Couperus
Ranking en Amazon: #0 (ayer: #0)
Páginas: 250

Descripción:
SERIO ORIENTO-OKCIDENTO n-ro 49. Mondliteraturo en Esperanto.

Tradukis: Gerrit Berveling. Kun enkonduko de Probal Dasgupta.

Traduko de atentokapta, historia kaj psikologia romano al Esperanto.

Pri maljunuloj, la a?oj, kiuj pasas... priskribas interrilatojn de fami­lianoj en Hago, Nederlando, kiuj estas hantataj de kruelaj eventoj okazintaj multajn jardekojn anta?e en fora azia kolonio de Nederlando... La leganto konati?os, pa?on post pa?o, kun pli kaj pli da membroj de la granda familio de pluraj generacioj, kaj kun iliaj memoroj pri la terura "a?o", kiu okazis anta? 60 jaroj, kaj pri kiu ?iu esperas, ke ?i finfine (for)pasu, kune kun la du plej maljunaj familianoj...

Louis Couperus (1863-1923) estas unu el la plej gravaj figuroj de la Neder­landa literaturo. Kiel infano li pasigis plurajn jarojn en Nederlanda kolonio, la hodia?a Indonezio, kio influis kelkajn el liaj verkoj, inklude ?i romanon.

En la dua duono de la 20a jarcento, pri pluraj el la roma­noj de Couperus oni faris ?u televidseriojn ?u kino-filmojn. En 1994-96 oni aperigis tutan serion de 50 binditaj volumoj kun lia plena verkaro.

La tradukinto Gerrit Berveling estas konata Esperanta tradukisto kaj a?toro. Li jam tradukis du verkojn de Couperus: Fatalo (VoKo, 2008) kaj Pri vagabondoj kaj friponoj, pri damoj kaj kavaliroj (Universala Esperanto-Asocio, 2008), krome grandan nombron da aliaj verkoj, ofte bibliaj, el pluraj lingvoj. Aldone, li verkis ori­ginalajn poem­arojn (debutante per la multe aplau'data Tri 'stas tro, Fonto, 1988) kaj plu­rajn proza?ojn.--- La libro havas anta?parolon de Probal Dasgupta kaj enkondukon de Berveling.

Salvantor - Web especializada en libros para el Kindle de Amazon. Rankings y comentarios sobre libros. Privacidad
Como afiliado de Amazon yo ingreso por compras adscritas.
Amazon y el logotipo de Amazon son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sociedades de su grupo.
Cierto contenido que aparece en esta web proviene de Amazon EU S.à r.l. Este contenido se provee "tal cual" y está sujeto a ser cambiado o eliminado en cualquier momento.